Entertainment

Mila Kunis and Ashton Kutcher eagerly discuss their bad hygiene